انتقال خون آذربایجان غربی بازدید معاون فنی و فناوریهای نوین سازمان مركزی و جمعی از مسئولین فنی این سازمان از انتقال خون استان آذربایجان غربی

يکشنبه, 29 مرداد 1396

عنوان : بازدید معاون فنی و فناوریهای نوین سازمان مركزی و جمعی از مسئولین فنی این سازمان از انتقال خون استان آذربایجان غربی
کد خبر : ۲۳۶۲
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ 
ساعت : ۱۳:۱۲:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید معاون فنی و فناوریهای نوین سازمان مرکزی و جمعی از مسئولین این سازمان  از انتقال خون استان آذربایجان غربی

بازدید از اداره کل انتقال خون استان آذرباجانغربی توسط معاون فنی و فناوریهای نوین سازمان مرکزی و جمعی از مسئولین فنی این سازمان در جهت افزایش توانمندیها ، استفاده از تجربیات و بهبود و ارتقاء فرآیندها انجام شد.

با توجه به پیش رو بودن بازرسی های خارجی از مراکز انتقال خون در جهت تمدید مجوز ارسال پلاسما جهت توليد داروهاي مورد نياز بيماران کشور، دکتر شمس معاون فنی و فناوریهای نوین سازمان مرکزی به همراه جمعی از مسئولین فنی آن سازمان، با حضور در بخش های مختلف از روند رعايت شرايط و استانداردهاي سازمان انتقال خون ايران در راستاي فرآيندهاي تهيه و توليد خون و فرآورده هاي پلاسمايي سالم، بازدید نموده و از نزدیک در جریان امورات مربوطه قرا گرفتند.

این مسئولین پس از پایان بازدید که به مدت دو روز به طول انجامید، با ارائه گزارشات و توصیه های لازم از مسئولین امر خواستند تا ضمن بررسی و رفع و اصلاح اشکالات احتمالی تا زمان بازرسی خارجی، نسبت به بهبود و ارتقاء فرآیندها اقدام نمایند.بازگشت           چاپ چاپ