انتقال خون آذربایجان غربی تجهیز و آماده سازی پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد

يکشنبه, 29 مرداد 1396

عنوان : تجهیز و آماده سازی پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد
کد خبر : ۲۳۸۰
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ 
ساعت : ۱۱:۴۰:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تجهیز و آماده سازی پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد

پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد با عنایت به حمایت های مسئولین استانی و ستادی تجهیز و آماده سازی شد.

با توجه به بازرسی خارجی وزارت بهداشت و درمان کشور اتریش در یازدهم اسفند ماه، با اقدامات شایسته ای که پرسنل انتقال خون استان در راستای آماده سازی پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد مبذول داشتند، پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد با عنایت به حمایت های مسئولین استانی و ستادی تجهیز و بر اساس استانداردهای روز جهانی در حوزه سلامت و تأمین خون سالم ، برای بازرسی خارجی آماده سازی شد.بازگشت           چاپ چاپ