انتقال خون آذربایجان غربی كسب موفقیت پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد در بازرسی خارجی از طرف وزارت بهداشت و درمان كشور اتریش

يکشنبه, 29 مرداد 1396

عنوان : كسب موفقیت پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد در بازرسی خارجی از طرف وزارت بهداشت و درمان كشور اتریش
کد خبر : ۲۳۸۱
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 
ساعت : ۱۱:۴۷:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کسب موفقیت پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد در بازرسی خارجی از طرف وزارت بهداشت و درمان کشور اتریش

پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد مجوز ارسال پلاسما به شرکت مادر تخصصي پالايش و پژوهش ايران، جهت توليد داروهاي مورد نياز کشور را براي دو سال کسب نمايد.

در پی کسب موفقيتهاي پي در پي اداره کل انتقال خون استان آذربایجان غربی پس از چهار بازرسي خارجي از طرف کشورهاي هلند و آلمان در سالهاي 87 و 89، 92، 93 ،  اینک با هماهنگی های بعمل آمده ازسوی ستادمرکزی انتقال خون،  بار ديگر در اسفند ماه سال 95 با استعانت از خداوند منان پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد یکی از پایگاههای اقماری استان توانست پس از یک روز نظارت کامل بر روند رعايت شرايط و استانداردهاي سازمان انتقال خون ايران در راستاي فرآيندهاي تهيه و توليد خون و فرآورده هاي پلاسمايي سالم از طرف وزارت بهداشت و درمان کشور اتریش و با نظارت معاونت فنی و فن آوری های نوین و جمعی از مسئولین سازمان انتقال خون ايران، بطور مطلوب و خوبي موفق عمل کرده و مجوز ارسال پلاسما به شرکت مادر تخصصي پالايش و پژوهش ايران، جهت توليد داروهاي مورد نياز کشور را براي دو سال کسب نمايد.

در این بازرسی تمامی بخشهای فنی و کلیه فرایندهای موجود شامل تولید، نگهداری و ترخیص فرآورده‌های خونی و پلاسمایی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت و پس از یک روز نظارت کامل پایگاه انتقال خون شهرستان مهاباد، اقدامات انجام شده در این پایگاه توسط بازرسی خارجی مورد تحسین قرار گرفته و از سرعت و کیفیت اقدامات ابراز رضایت نمودند .بازگشت           چاپ چاپ