وبسایت انتقال خون آذربایجان غربی اداره کل انتقال خون استان آذربایجان غربی
جمعه, 4 فروردين 1396           English
منوی اصلی

اهداف، وظایف و مقررات

                                                                اهداف و وظایف سازمان انتقال خون ایران

گستره ي اختيارات و وظايف سازمان انتقال خون ايران طبق مواد مندرج در اساسنامه ي سازمان

 • ترغيب و گردآوري داوطلبان اهداي خون و اجراي برنامه‌هاي آموزشي جهت آگاهي مردم به امر اهداي خون
 • گسترش شبكه خون‌رساني و پايگاههاي انتقال خون در سراسر كشور
 • ايجاد واحدهاي سيار و پايگاههاي محلي در مناطق مختلف شهرها براي خونگيري
 • انجام آزمايشات مربوط به گروه بندي خونها، اطمينان از سلامتي خون از نظر بيماريهاي عفوني منتقله از راه خون
 • توزيع خون و فرآورده‌هاي آن به مراكز بهداشتي درماني، بيمارستانها و نظارت بر حسن مصرف آنها
 • توليد فرآورده‌هاي مختلف خوني (پلاسمايي، سلولي و غيره) با تعريف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز گروه پزشكي و وابسته پزشكي در محدوده تكاليف سازمان بر طبق ضوابط و مقررات آموزشي كشور
 • پژوهش‌هاي علمي در زمينه تعيين و تكميل روشهاي مناسب براي تهيه فرآورده‌هاي خوني و پلاسمائي، پژوهش‌هاي اختصاصي در زمينه‌هاي ايمونوهماتولوژي، ايمونوسيتوشيمي، پروتئين‌ها و زمينه‌هاي وابسته و انجام تحقيقات باليني و پايه
 • گروه بندي نسوج براي پيوند اعضاء‌ و انتقال گلبول سفيد
 • تشخيص اختلالات انعقادي
 • تعيين شرايط استاندارد براي جمع‌آوري، نگهداري خون و محصولات خوني، وسايل مورد مصرف، صدور كارت و شرايط پزشكي مجاز براي اهداي خون
 • انجام آزمايشات تخصصي و فوق تخصصي مرتبط با رشته‌هاي مختلف باليني

کلیه حقوق این وب سایت به اداره کل انتقال خون آذربایجان غربی متعلق می باشد.
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب